Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Školstvo

  5

   

   

  Tlačivo na darovanie  2 %  dane na rok 2017

   

   

  10

  10

   

   

  PRESUN KOMPETENCIÍ V REGIONÁLNOM ŠKOLSTVE

  Stanovisko ZMOS

   

  ZMOS a jeho členské mestá a obce rozhodnutím svojich najvyšších orgánov už niekoľkokrát zásadne odmietli akékoľvek zmeny v rozdelení pôsobnosti v oblasti regionálneho školstva.

   

  Návrh odborárov považuje ZMOS za zásadnú zmenu vo fungovaní celej verejnej správy.

   

  „ Tento návrh je v rozpore s princípom decentralizácie verejnej správy. Je to  návrh proti občanom Slovenska,  ktorí by stratili cez volených predstaviteľov vplyv na riadenie školstva na svojom území,“ hovorí podpredseda ZMOS Jozef Turčány a pokračuje „Je to návrh, ktorý nezlepší,  ale zhorší postavenie školstva v systéme verejnej správy a vráti stav do rokov 1998 - 2002, kedy školské zariadenia a základné školy bojovali o svoju existenciu. Tento návrh by podporil len pozíciu tých, ktorí za školstvo  nezodpovedajú, len v ňom pôsobia.“


  ZMOS považuje systém financovania originálnych pôsobností za dobre nastavený. Bude sa  aj naďalej snažiť o zvyšovanie objemu zdrojov do originálneho školstva a zasadzovať za odstránenie tých legislatívnych prekážok, ktoré umožňujú odoberať zdroje určené napr. pre  materské školy  prevádzkovateľmi rôznych  iných školských zariadení.

  ZMOS

     Aktuálne

  15.12.2021
  Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

  Fotogaléria

  PoČasie

  iMeteo.sk

  odkazy