Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Podpora opatrovateľskej služby

  1


  "Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje"


  Obec Čereňany realizuje projekt: "Podpora opatrovateľskej služby v obci Čereňany II."
  Prioritná os: 8. REACT - EU


  Špecifický cieľ: 8.1.1. Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva


  Trvanie projektu: 12/2021-11/2023


  Typ projektu:           Dopytovo orientovaný                Výška NFP: 65 280,00 EUR


  www.esf.gov.sk    

  www.ludskezdroje.gov.sk   

  www.employment.gov.sk

   

  Vďaka čerpaniu prostriedkov z tohto projektu, môže naša obec ušetrené financie venovať rozvoju obce.


  Od 1.12.2023 je obec Čereňany zapojená do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

   
  Podpora opatrovateľskej služby II v obci Čereňany.pdf29.02.2024
  Zmluva o poskytnutí NFP.pdf29.02.2024  Aktuálne

  15.12.2021
  Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

  Fotogaléria

  PoČasie

  iMeteo.sk

  odkazy