Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Faktúry


 • Dodávatelské faktúry

 • Dátum:
  Ak nie je zadaný filter vypíše sa len posledných 50 udalostí.

  PopisInfo Dátum Súbor
  Faktúra za odber el. energie 2/2024 v priemyselnom objekte.SSE, č. 33/2024 02.02.2024 .pdf
  Faktúra za odber el. energie 2/2024 OcÚ.SSE, č. 34/2024 02.02.2024 .pdf
  Faktúra za odber el. energie 2/2024 ul. Višňová.SSE, č. 35/2024 02.02.2024 .pdf
  Faktúra za odber el. energie 2/2024 ul. Farská.SSE, č. 36/2024 02.02.2024 .pdf
  Faktúra za odber el. energie 2/2024 VO ul. Pálenická.SSE, č. 37/2024 02.02.2024 .pdf
  Faktúra za odber el. energie 2/2024 VO ul. Fančová.SSE, č. 38/2024 02.02.2024 .pdf
  Faktúra za odber el. energie 2/2024 kultúrny dom.SSE, č. 39/2024 02.02.2024 .pdf
  Faktúra za odber el. energie 2/2024 Športový klub.SSE, č. 40/2024 02.02.2024 .pdf
  Faktúra za odber el. energie 2/2024 Dom smútku.SSE, č. 41/2024 02.02.2024 .pdf
  Faktúra za odber el. energie 2/2024 kultúrny dom.SSE, č. 42/2024 02.02.2024 .pdf
  Faktúra za odber el. energie 2/2024 amfiteáter.SSE, č. 43/2024 02.02.2024 .pdf
  Faktúra za právne služby 1/2024.JUDr. Martin Lukačovič, č. 32/2024 01.02.2024 .pdf
  Faktúra za publikáciu mzdárske zákony 2024.Porada.sk, č. 31/2024 31.01.2024 .pdf
  Faktúra za odber plynu v priemyselnom objekte 1/2024.SPP, č. 27/2024 30.01.2024 .pdf
  Faktúra za odber plynu v priemyslenom objekte 1/2024.SPP, č 28/2024 30.01.2024 .pdf
  Faktúra za vypracovanie projektu - Umiestnenie trvalého dopr. značenia.Značenie s.r.o., č. 29/2024 30.01.2024 .pdf
  Faktúra za inštaláciu a úpravy programu a šablón - voľby prezidenta.Oslanec Dušan - SoftServis, č. 30/2024 30.01.2024 .pdf
  Faktúra za ročný prístup VSSR 2024.Poradca podnikateľa, č. 25/2024 26.01.2024 .pdf
  Faktúra za kancelárske kovové skrine OcÚ.FF consulting s.r.o., č. 26/2024 26.01.2024 .pdf
  Faktúra za daňové tlačivá.Marczibál Zsolt - CONNECT, č. 24/2024 25.01.2024 .pdf
  Faktúra za pelety na kúrenie.EKOPELETY s.r.o., č. 23/2024 24.01.2024 .pdf
  Dobropis za el. energiu športový klub.SSE, DB č.D85/2023 23.01.2024 .pdf
  Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za r. 2024 - prevádzka verejný rozhlas.SLOVGRAM, č. 22/2024 22.01.2024 .pdf
  Faktúra za tonery do tlačiarne.MIP s.r.o., č. 19/2024 18.01.2024 .pdf
  Faktúra za práce montážnou plošinou v obci.Ivan Kováčik - KOVIN, č. 21/2024 18.01.2024 .pdf
  Faktúra poplatku za poskytnutie info audítorovi.Prima banka, č. 18/2024 17.01.2024 .pdf
  Faktúra za mulčovač s posuvom Jansen EFGCH-175.DCSK s.r.o., č. 16/2024 16.01.2024 .pdf
  Faktúra za palivové drevo pre OcÚ.Urb. pozemk. spol., č. 17/2024 16.01.2024 .pdf
  Dobropis za el. energiu v kultúrnom dome.SSE, DB č.D80/2023 11.01.2024 .pdf
  Dobropis za el. energiu VO Farská.SSE, DB č.D81/2023 11.01.2024 .pdf
  Dobropis za el. energiu Dom smútku.SSE, DB č.D82/2023 11.01.2024 .pdf
  Dobropis za el. energiu Dom smútku.SSE, DB č.D83/2023 11.01.2024 .pdf
  Dobropis za el. energiu v BD785 kotoľňa.SSE, DB č.D84/2023 11.01.2024 .pdf
  Faktúra za spracovanie a odovzdanie rozvojového dokumentu obce - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Čereňany na roky 2023-2027.OZ BOVAP, č. 15/2024 11.01.2024 .pdf
  Faktúra za el. energiu 1/2024 v priemyselnom objekte.SSE, č. 5/2024 10.01.2024 .pdf
  Faktúra za el. energiu 1/2024 Fančová.SSE, č. 6/2024 10.01.2024 .pdf
  Faktúra za el. energiu 1/2024 ul. Višňová.SSE, č. 7/2024 10.01.2024 .pdf
  Faktúra za el. energiu 1/2024 ul. Farská.SSE, č. 8/2024 10.01.2024 .pdf
  Faktúra za el. energiu 1/2024 OcÚ.SSE, č. 9/2024 10.01.2024 .pdf
  Faktúra za el. energiu 1/2024 Športový klub.SSE, č. 10/2024 10.01.2024 .pdf
  Faktúra za el. energiu 1/2024 Kultúrny dom.SSE, č. 11/2024 10.01.2024 .pdf
  Faktúra za umiestnenie kontajnerov na textil v obci na rok 2024.TextilEco a.s., č. 12/2024 10.01.2024 .pdf
  Faktúra za Fireport - zvolávací systém pre jednotky požiarnej ochrany.FRP Services s.r.o., č. 13/2024 10.01.2024 .pdf
  Faktúra za rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci.Slov-Led Plus s.r.o., č. 14/2024 10.01.2024 .pdf
  Faktúra za vývoz objemného odpadu 12/2023 - cintorín.EKO HUNKA s.r.o., č. 560/2023 08.01.2024 .pdf
  Faktúra za vývoz komunálneho odpadu za 12/2023.EKO HUNKA s.r.o., č. 561/2023 08.01.2024 .pdf
  Faktúra za telekomunikačné služby 12/2023.Slovak Telekom, č. 562/2023 08.01.2024 .pdf
  Faktúra za zber a likvidáciu BIO odpadu 12/2023.BWM s.r.o., č. 563/2023 08.01.2024 .pdf
  Faktúra za odstravované obedy 12/2023.Stravovanie u Hvojníka, č. 564/2023 08.01.2024 .pdf
  Faktúra za právne služby 12/2023.JUDr. Lukačovič, č. 565/2023 08.01.2024 .pdf

  Aktuálne

  15.12.2021
  Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

  Fotogaléria

  PoČasie

  iMeteo.sk

  odkazy