Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

UPN obce Čereňany a doplnky

  V tejto sekcii nájdete niektoré dôležité dokumenty z priebehu príprav a spracovania Územného plánu obce Čereňany, Zmeny a doplnky č. 1 k UPN obce Čereňany

   
  Uznesenie o schválení zmien a doplnkov č. 1.pdf22.09.2022
  Zmeny a doplnky k UPN výkres 2B.pdf10.06.2020
  Zmeny a doplnky k UPN diel B.pdf10.06.2020
  Zmeny a doplnky k UPN diel A.pdf10.06.2020
  Tabuľková časť.zip24.10.2018
  Grafická časť.zip24.10.2018
  Textová časť.zip24.10.2018  Aktuálne

  15.12.2021
  Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

  Fotogaléria

  PoČasie

  iMeteo.sk

  odkazy