Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Komisie

  Komisia finančná a správy obecného majetku

  Predseda:
  Mg. Petra Hudecová

  Členovia:
  Mgr. Ľuboš Žiško
  Mgr. Ľubomír Macek

  Komisia školstva, vzdelávania, kultúry a športu

  Predseda:
  Mgr. Ľubomír Macek

  Členovia:
  Daniel Kučerka
  Ľuboslav Žufovský

  Ing. Alžbeta Košianová

  Judita Žišková

  Zuzana Mlčúchová

  Komisia výstavby, územného plánu, pôdneho, lesného a vodného hospodárstva a dopravy

  Predseda:
  Ľuboslav Žufovský

  Členovia:
  Mária Stacherová
  Lucia Kováčová

   

  Komisia verejného poriadku, obchodu, služieb a podnikania

  Predseda:
  Mgr. Ľuboš Žiško

  Členovia:
  Ľuboslav Žufovský
  Mária Stacherová

  Komisia vo veci ochrany verejného záujmu

  Predseda:
  Daniel Kučerka

  Členovia:
  Ľuboš Žiško
  Mária Stacherová

  Komisia inventarizačná, oceňovacia, likvidačná a škodová

  Predseda:
  Ľuboslav Žufovský

  Členovia:
  Mgr. Petra Hudecová
  Ing. Petronela Hudec Komžíková
  Lucia Kováčová

  Komisia opatrovateľská a bytová

  Predseda:
  Lucia Kováčová

  Členovia:
  Mgr. Petra Hudecová
  Ing. Alžbeta Košianová  Aktuálne

  15.12.2021
  Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

  Fotogaléria

  PoČasie

  iMeteo.sk

  odkazy