Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Úradné oznamy

Návrh VZN 2/2022

Návrh všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2022 obce Čereňany o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2023
25.11.2022 .pdf

Návrh VZN 3/2022

Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2022 obce Čereňany o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2023
25.11.2022 .pdf

Návrh rozpočtu obce na rok 2023

Návrh Rozpočtu obce Čereňany na rok 2023 s výhľadom do roku 2025
25.11.2022 .pdf

Návrh VZN 04/2022

Návrh všeobecného záväzného nariadenia č. 4/2022 obce Čereňany o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na kalendárny rok 2023
25.11.2022 .pdf

Návrh VZN 05/2022

Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 5/2022 obce Čereňany o poskytnutí domácej opatrovateľskej služby a o úhradách za domácu opatrovateľskú službu
25.11.2022 .pdf

Aktuálne informácie


Aktuálne

15.12.2021
Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

Fotogaléria

PoČasie

iMeteo.sk

odkazy