Obec Cerenany Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Úradné oznamy

Verejné vyhlášky COVID-19

Verejné vyhlášky ÚVZ (izolácia v domácom prostredí a zákaz hromadných podujatí).
10.03.2020 .pdf
.pdf

Vyhodnotenie štand. kvality dodávky pitnej vody

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
28.02.2020 .pdf

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Územný plán obce Čereňany, zmeny a doplnky č.1 - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
06.02.2020 .pdf

Verejná výhláška

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustení od útneho konania a miestneho zisťovania
05.02.2020 .pdf

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ na deň 12.02.2020
05.02.2020 .pdf

Aktuálne informácie


Dovolenka
20.12.2019


HODY 2019
21.07.2019


Aktuálne

15.12.2017
Obec Čereňany má na predaj pozemok cca 10 - 12 ha (100 - 120 tisíc metrov štvorcových)v jedom celku v pripravovanej priemyselnej zóne obce.

Fotogaléria

PoČasie


odkazy